Corona en de retourlucht van uw afzuiginstallatie

De BG (Berufsgenossenschaft Holz und Metall) in Duitsland is van mening dat de recirculatiemodus in houtstofafzuigsystemen geen extra risico vormt voor de verspreiding van het Covid 19-virus in het bedrijf en daarom gewoon kan worden voortgezet. Als brancheorganisatie FLS nemen wij dit advies over.

Onderstaand is het vertaald document dat is opgesteld door de heer Dipl. Ing. B. Detering van de BG, verantwoordelijk voor de afdeling afzuiginstallaties van houtstof en -spanen.
Wij hebben getracht het antwoord zo goed mogelijk te vertalen. Uiteraard adviseren wij ook om altijd de richtlijnen van het RIVM op te volgen.

Voor de volledigheid hebben wij de originele Duitstalige tekst toegevoegd.

Vertaling:

De redenen voor deze beoordeling zijn:

1.    Door vervuilende stoffen af te zuigen en vervolgens de gefilterde lucht terug te voeren, worden de concentraties aan vervuilende stoffen in de lucht verdund door de turbulentie die plaatsvindt (aangezogen lucht in leidingen is vrijwel altijd turbulent), wat zelfs een verlagend effect heeft op de eventuele virusbelasting.

2.    Houtstof is geen gastheer voor het Covid 19-virus. Daarom is een toename van het virus in de filterunit niet te verwachten. Integendeel, een bepaalde -niet te voorspellen- hoeveelheid virus zal het filtermateriaal niet kunnen passeren, wat weer leidt tot een vermindering van de totale concentratie.

3.    De ruimtelijke bezetting door mensen in houtverwerkende bedrijven is normaal gesproken vrij laag, de luchtverversing met afzuiging is in verhouding behoorlijk hoog. Het risico dat een medewerker in aanraking komt met de ‘kritieke’ hoeveelheid virus is dan ook niet significant.

Advies aan de bedrijven is om de werkplaats van voldoende frisse lucht te voorzien. Dit kan -ook in de winter- worden gegarandeerd door regelmatige ‘push-ventilatie’. ASR A3-6 (vergelijkbaar met de Nederlandse Bouwvoorschriften) geeft hiervoor aanwijzingen.
Daarnaast dienen maskers natuurlijk ook in de werkplaats, op het werk of in kantines te worden gedragen waar in individuele gevallen een afstand van minimaal 1,5 m tussen de medewerkers niet kan worden aangehouden.

Originele Duitse tekst:

Die Gründe für unsere Einschätzung sind:

  1. Durch Absaugung von Schadstoffen und die anschließende Rückführung der gefilterten Luft werden die Konzentrationen der Schadstoffe in der Luft durch die auftretenden Turbulenzen (Absaugströmungen sind praktisch immer turbulent) verdünnt, was eine evtl. Virusbelastung eher reduzierend beeinflusst.
  1. Holzstaub ist kein Wirt für das Covid 19-Virus. Daher ist eine Vermehrung im Bereich der Filter nicht zu erwarten. Im Gegenteil wird eine gewisse -wenngleich unbestimmte- Virusmenge den Filter nicht passieren können, was wiederum eine Konzentrations-Reduktion zur Folge hat.
  1. Die Raumbelegung durch Personen ist in holzverarbeitenden Betrieben naturgemäß recht gering, die Luftwechselrate bei Absaugung im Vergleich dagegen recht hoch. Die Gefahr dass ein Beschäftigter mit der ‘kritischen’ Virusmenge in Kontakt gerät, ist damit ebenfalls nicht bedeutend.

Was Sie den Betrieben auf alle Fälle ans Herz legen sollten, ist die Versorgung der Werkstatt mit ausreichend Frischluft. Dies kann -auch im Winter- durch regelmäßiges ‘Stoßlüften’ gewährleistet werden. Anhaltspunkte hierfür liefert die ASR A3-6.

Außerdem sollten natürlich in den Fällen auch in der Werkstatt kurzfristig Masken bei der Arbeit oder im Pausenraum getragen werden, bei denen ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den Beschäftigten im Einzelfall nicht eingehalten werden kann.

Brancheorganisatie FLS