Samenwerking SKH en FLS versterkt

WAGENINGEN – De al jarenlang durende samenwerking tussen SKH en FLS is verder versterkt. Gezamenlijk trekken FLS en SKH op om stofafzuiginstallaties in industrieën zoals de houtverwerkende industrie brand- en explosieveilig te maken.

In 2015 hebben beide partijen gezamenlijk het keurmerk Qex (Quality Extraction) op de markt gebracht. Het keurmerk begint steeds meer bekendheid te krijgen en daar willen FLS en SKH vervolg aan geven door Qex verder onder de aandacht te brengen. Aan tafel zaten Gerd Lindemann (voorzitter FLS), Oscar van Doorn (directeur SKH), Miko Wijnands (branchemanager FLS) en Bram Hemmer (SKH – veiligheidsadviseur in onder andere houtstofafzuiging). Gerd Lindemann (directeur Holtrop en Jansma te Dokkum) is voorzitter van branchevereniging FLS. Bij de vereniging zijn bedrijven aangesloten die kwalitatief hoogwaardige luchtafzuiginstallaties produceren en installeren. De grote meerderheid van de aangesloten bedrijven is ook Qex certificaathouder. Lindemann meldt dat FLS zich vanaf het moment van oprichting sterk heeft gemaakt voor veiligheid. De overheid (Ministerie van SZW) en werkgeversen werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd. Volgens Lindemann een sterk argument om zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties.

Zekerheid
Van Doorn geeft aan dat Qex zekerheid biedt. Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en keuring door SKH jaarlijks beoordelen aan de hand van een door het Bestuur van SKH bindend verklaarde beoordelingsgrondslag. Deze grondslag is door een breed samengestelde en onafhankelijke commissie opgesteld. Er zijn zelfs nog meer partijen bij de totstandkoming van de beoordelingsgrondslag betrokken geweest, meldt Miko Wijnands. FLS is onderdeel van Koninklijke Metaalunie en haar specialisten in samenwerking met vertegenwoordigers van verzekeraars, Arbodiensten en gebruikers hebben naast SKH en FLS deelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag.
Behalve periodieke controles voert SKH ook onaangekondigde steekproeven uit op opgeleverde en gecertificeerde bestaande installaties, waarbij wordt beoordeeld of deze passend zijn binnen de RI&E betreffende brand- en explosieveiligheid van het desbetreffende bedrijf. Bram Hemmer is een van de inhoudelijk deskundigen die hierbij betrokken is en de inspecties uitvoert. Hij controleert of opgeleverde installaties voldoen aan de eisen, zoals opgesteld in het Opleverprotocol van de QeX regeling.

EVD-dagen
Een van de nieuwere initiatieven zijn de EVD-dagen. EVD staat voor Explosie Veiligheids Document. Veel ondernemingen (bij onder andere de opslag van verven en lakken) kunnen worden blootgesteld aan een explosie. Om de risico’s inzichtelijk te maken is het EVD opgesteld. Voor veel ondernemingen is dit een lastige kwestie. Daarom organiseren SKH en een aantal FLS bedrijven gemiddeld twee keer per jaar een informatiedag. Aan het einde van de dag zijn de ondernemingen geholpen met een volledig ingevuld EVD, gereed voor externe controlerende instanties, zoals inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij. De eerstvolgende EVD dag vindt plaats op de donderdag 7 november in het kantoor van SKH te Wageningen.

Informatiebijeenkomst
Tot slot meldt Lindemann de informatiebijeenkomst die SKH en FLS gezamenlijk organiseren op woensdag 6 november. Zowel bedrijven die geïnteresseerd zijn in het FLS lidmaatschap of het certificaathouderschap als verzekeraars en risicobeoordelaars zijn welkom. Locatie is het kantoor van SKH te Wageningen.

Nadere informatie:
Bram Hemmer, tel: 0317-453 425,
www.skh.nl
Miko Wijnands, tel: 030-605 33 44
www.f-l-s.nl