Stilstand van uw machinepark voorkomen?

Mooie publicatie in het vakblad Interieurbouw.

– editie januari 2022 –

DOKKUM – De leverdata van allerlei producten staan in de afgelopen paar jaar enorm onder druk. Ook van kwaliteitsproducten verwacht men een snelle en adequate levering. U moet hiermee kunnen vertrouwen op uw bedrijfsprocessen, waaronder de productie. In de productie wordt voornamelijk gekeken naar de mensen en machines die het product mogelijk maken.
Onder die machines zit ook één heel belangrijke en dat is de afzuiginstallatie. Vaak wordt er onvoldoende gerealiseerd wat het belang hiervan is. Vraagt u zich eens af wat de gevolgen zijn als deze onverwachts stilstaat, welke producten kunt u dan nog produceren?

Kijkend naar de interieurbranche zijn er verschillende productieprocessen waar restmateriaal in de vorm van zaagsel en fijnstof vrij komen. Dit restmateriaal kan, wanneer het onvoldoende wordt weggenomen, schade veroorzaken aan uw product waardoor de kwaliteit verminderd of zelfs uitval ontstaat. Bovendien moet de blootstelling van fijnstof aan personeel tegen worden gegaan.

U kunt kiezen voor een grotere afzuiginstallatie, zodat u altijd voldoende capaciteit heeft. Echter zijn de energieprijzen sterk gestegen en wordt er ook verwacht dat men meer rekening houdt met het milieu.

Holtrop & Jansma heeft de kennis, die is opgedaan bij de verschillende takken binnen de houtbranche in ruim 60 jaar, vertaald naar verschillende type afzuiginstallaties en oplossingen. Een interieurbouwer heeft bijvoorbeeld hele andere eisen en wensen dan een schaverij, een trappenbouwer, een timmerwerkplaats, een aannemer, etc.

Toegespitst op de interieurbouwers heeft Holtrop & Jansma verschillende oplossingen waaronder het compacte en energie efficiënte torenfilter. Ondanks zijn aanzienlijke afzuigcapaciteit heeft dit type afzuiginstallatie een kleine voetafdruk, neemt hiermee dus weinig ruimte in, en is ook energiezuiniger.

Deze installatie werkt op onderdruk, waarbij er continue gemeten wordt wat de benodigde vraag vanuit de productie is en afhankelijk hiervan wordt de volumestroom volledig autonoom geregeld. Voor het op- en aftoeren van de capaciteit wordt er gebruik gemaakt van meerdere kleine efficiënte ventilatoren, zodat er een groter variabel bereik te realiseren is dan met één zware ventilator in combinatie met een frequentieregelaar. Dit maakt hem niet alleen energiezuiniger, maar ook betrouwbaarder.

Holtrop & Jansma levert deze installaties volgens het QEX keurmerk. De SKH, een onafhankelijk instantie, heeft Holtrop & Jansma namelijk gecertificeerd om dit keurmerk te mogen voeren.
Het keurmerk verzekert de afnemer van een afzuiginstallatie ervan dat de installatie goed is ontworpen en op de juiste wijze geplaatst en in werking is gezet. Waarbij de installatie verifieerbaar voldoet aan geldende veiligheidseisen en wettelijke vereisten op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek.

zie ook www.interieurbouwonline.nl